Akční cena na tento měsíc

Potřebujete revizi plynu? Vaše Společenství vlastníků jednotek (SVJ)
či bytový dům (BD) vyžadují revizní zprávu o provedené revizi plynu? Nebo je důvod zcela jiný? Máte odpojený plynoměr a uvažujete o obnovení dodávky plynu? V tom případě budete potřebovat novou revizní zprávu. Po době delší dobu než 6 měsíců, pak i tlakovou zkoušku. Pokud potřebujete provést revizi plynu pro tyto, nebo jiné účely, volejte na +420 776 833 722. Základní cena za provedení revize plynu s tlakovou zkouškou je 800,- Kč. Všechny ostatní ceny najdete v samostatné části Ceny, které jsou platné pro oblast Praha.

Kontroly plynových zařízení

 • dle nařízení vlády č. 191/2022 musí být periodicky prováděny jedenkrát za rok, kromě roku, kdy je prováděna provozní revize
 • standardně se provádí kontrola plynového zařízení společných prostor (HUP, uzávěry ležatého a stoupacího vedení...)
 • kontrola těsnosti je prováděna detektorem plynu MRU 300HC či GI - 03 M
 • Přehled prováděných úkonů při revizi plynu

  Při provádění kontrol revize plynu se sleduje umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěru plynu, umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěrů jednotlivých stoupacích větví rozvodu, dále pa umístění, funkčnost a těsnost regulátorů a plynoměrů. Vizuálně se kontroluje umístění a stav plynovodu společných prostor včetně kontroly všech rozebíratelných spojů. Tedy:

 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
 • vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu společných prostor
 • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
 • Neprovádíme. . .

 • opravy, revize, servis, prohlídky, seřízení, ani čištění plynových spotřebičů.
 • Pomoc hledejte u servisních techniků plynových zařízení!
 • Kontakty:

  Tomáš Komín - revize plynu Praha a okolí
  Ke škole 1398/1
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 833 722
  e-mail: info@revizeplynupraha.eu
  www.revize-plyn.eu

  Jan Komín - revize plynu Praha a okolí
  Štichova 644/32
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 640 363
  e-mail: revize@plynu.cz
  www.revizeplynu.eu

  Jan Komín - revize plynu Jihočeský kraj
  Dvořákova 458
  Blatná, 388 01
  telefon: +420 607 235 258

  Jan Kylar - revize plynu Praha a okolí
  Brunclíkova 1722/19
  Praha 6, 162 00
  telefon: +420 722 904 009
  e-mail: info@revizep.cz
  http://www.revizep.cz