Akční cena na tento měsíc

Zajistíme Vám revizní zprávu z důvodu požadavku vašeho Společenství vlastníků jednotek.
Pokud potřebujete obnovit dodávku zemního plynu z důvodu odpojeného plynoměru po delší době než 6 měsíců, připravíme Vám revizní zprávu s tlakovou zkouškou s akčí cenou 800 Kč. Potřebujete provést revizi plynu pro tyto, nebo jiné účely, volejte na +420 776 833 722. Všechny ostatní ceny najdete v samostatné části Ceny, které jsou platné pro oblast Praha.

Užitečné zákony, vyhlášky, normy, TPG a TDG

 • 191/2022 Sb. - o plynových VTZ a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • 251/2005 Sb - o inspekci práce
 • 250/2021 Sb. - o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ
 • 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky
 • 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • ČSN EN 1775 - Plynovody v budovách < 5 bar
 • ČSN 38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu
 • ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
 • TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
 • TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
 • TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
 • TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z polyethylenu
 • TPG 704 03 - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba
 • TPG 934 01 - Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
 • Kontakty:

  Tomáš Komín - revize plynu Praha a okolí
  Ke škole 1398/1
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 833 722
  e-mail: revize@plynu.cz

  Jan Komín - revize plynu Praha a okolí
  Štichova 644/32
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 640 363
  e-mail: info@revizeplynu.eu


  Jan Komín - revize plynu Jihočeský kraj
  Dvořákova 458
  Blatná, 388 01
  telefon: +420 607 235 258